Mikulás vagyis a legismertebb szent

Minden bizonnyal az egyik legismertebb szent a Patarában született Szent Miklós, görög származású ókeresztény püspök, aki a különböző vidékeken a tengerészek, kereskedők, íjászok, bűnbánó tolvajok, gyerekek, sörfőzők, zálogosok, hajadonok és diákok védőszentje is, de leginkább arról ismert, hogy ő az "eredeti" Mikulás.

miklos.jpg

A hagyomány szerint 270. március 15-én született, s 343. december 6-án hunyt el, de életéről nagyon kevés korabeli dokumentum szól, a legtöbb a halála után évszázadokkal keletkezett, s nagyon sok legendát tartalmaz.

A saját írása elvesztek, amely nem túl meglepő, hiszen akkortájt papiruszon vagy pergamenen írhatott, s eléggé zivataros időszak volt a kereszténység történetében - bár elég sok érdekes szent élt akkoriban.

Gazdag családban született, s nagybátyja Myra város püspöke volt, aki unokaöccsét is pappá szentelte. A szülei halála után a legendák szerint a szegényeknek osztotta ki a vagyonát.

A legismertebb történet arról szólt, hogy egy jámbor ember elvesztette a vagyonát, így nem tudott a három lányának hozományt biztosítani. Hozomány hiányában hajadonok maradtak volna, s más jövedelem hiányában a prostitúció várt volna rájuk.

Miklós úgy döntött, hogy segít rajtuk, de túlságosan szerény volt, hogy mindezt nyilvánosan tegye, így az éjszaka leple alatt a házhoz ment, s a nyitott ablakon bedobott egy aranypénzekkel teli erszényt. Az apa így meg tudta szervezni legnagyobb lánya házasságát.

 miklos5.jpg

Az esküvő után Miklós egy másik teli erszényt dobott be az ablakon, s a második lány is férjhez ment.

Az apa ezután éjszakákon keresztül figyelte, hogy ki segít neki, s amikor Miklós a harmadik lány erszényét is bedobta - leleplezte a titkos jótevőt. Térdre esett előtte és úgy köszönte meg neki a segítséget, de Miklós azt kérte, sőt parancsolta, hogy senkinek se beszéljen az esetről.

Ez az egyik legnépszerűbb történet a keresztény kultúrában, s ennek nyomán terjedt el a Miklós-napi ajándékozás. A legtöbb ikonon vagy freskón Miklós köpenyt visel, a lányok pedig már ágyban vannak, így a Mikulás este vagy éjszaka jár.

miklos2.jpeg

Természetesen az eset hitelessége vitatott, de elgondolkodtató, hogy egyetlen másik keresztény szentről sem mesélnek hasonló történetet. Miklóst kifejezetten az vezérelte, hogy a lányok ne prostituálódjanak. Abban a korban a nők megsegítésének a vágya nagyon fontos volt, mert a nők kiemelt szerepet játszottak a korai kereszténység terjesztésében.

miklos6.jpg

Egy másik legendája szerint amikor Szentföldön járt, az őt szállító hajó egy nagy viharba keveredett, mire ő megdorgálta a hullámokat, s a vihar alábbhagyott - emiatt aztán a tengerészek és utazók védőszentje lett.

Amikor a Szentföldről hazatért, a nagybátyja éppen meghalt, s a város papjai úgy döntöttek, hogy az lesz a püspök, aki a papok közül reggel elsőként lép a templomba - így a kora reggel imádkozni induló Miklós lett a kiválasztott.

miklos0.jpg

Abban az időben ez egy veszélyes pozíció volt, így Diocletianus alatt őt is bebörtönözték és megkínozták, de aztán Nagy Konstantin parancsára szabadon engedték.

Egy másik legenda szerint három ártatlan embert mentett meg a haláltól, akiket a kormányzó pénzért kivégeztett volna.

miklos2.jpg

Számos legenda fűződik még a nevéhez, s állítólag részt vett az első nikaei zsinaton is, ahol részt vett Arius is, aki tagadta a Szentháromságot. Miklós nem fogadta el az arianizmust, s állítólag pofon is ütött egy ariánust. Később ezt már úgy mesélték, hogy magát Ariust ütötte pofon.

miklos3.jpg

Arius élete egyébként sem volt eseménytelen, ahogyan a halála sem.

A számtalan legenda között leginkább csak abban lehetünk biztosak, hogy Szent Miklós mind a mai napig a legismertebb és legjobban tisztelt szentek egyike, akinek halála (vagy temetése?) évfordulóján, december 6-án sok millió kis és nagy gyerek köszöni meg az ajándékot.

djp