Napóleon dinasztikus házassága

A házasság, amelyet valójában senki sem akart

andrea-appiani-napoleon-1805b.jpg

Napóleon a hadi sikerek után arra vágyott, hogy valóban bekerüljön a magas arisztokrácia köreibe, s egyúttal dinasztikus okok miatt is, egy olyan házasságot keresett, amellyel szövetségeseket találhat vagy legalábbis ellenségeinek, ellenfeleinek száma csökken.

Erre a célra, teljesen megfelelt számára II. Ferenc osztrák császár lánya.

II. Ferenc, apját, II. Lipótot követve lett a birodalom első embere, aki 1806-ig német-római császár volt, amikor Napóleon követelésére megszűnt a Német-római Birodalom, de eközben 1804-tól már az első osztrák császár is lett, persze a német, a magyar és a cseh királyi cím mellett.

II. Ferencnek összesen 13 gyermeke született, s közülük a legidősebb (életben maradt) volt Mária Ludovika főhercegnő, akit Napóleon kinézett magának.

A főhercegnő kétéves volt, amikor nagynénjét kivégezték a franciák, s négyéves, amikor a kivégzett Mária Antoinette lánya kiszabadult a három évig tartó fogságából, egy fogolycsere miatt. Így, egész életében a Napóleon elleni gyűlöletre nevelték, amelyet az is segített, hogy a franciák 1805-ben és 1809-ben Bécset is elfoglalták, s guillotinokat állítottak fel elrettentésül. Az osztrák császár, ekkor nem volt abban a helyzetben, hogy nemet mondjon.

Az első hírek ekkor, 1809-ben röppentek fel az esetleges házasságkötésről, amikor a főhercegnő 18 éves lett. Mária Ludovika, vagy ahogyan később nevezték Mária Lujza, nem volt elragadtatva az ötlettől, s abban reménykedett, hogy apja nem enged a francia császárnak. Ugyanakkor félt, hiszen egyik barátjának azt írta: "Napóleon túlságosan fél attól, hogy visszautasítják, és túlságosan is szándékában áll minket tovább bántani, hogy ilyen követelést tegyen, és apa túl jó ahhoz, hogy ragaszkodjon valamihez, ami fontos."

20130118-szerelem-szex-maria-lujza-szerelmei3.jpg

Amikor hírét vette, hogy a francia császár válni fog, mindennap remegő kézzel nyitotta ki az újságokat, arra számítva, hogy benne van, ki a leendő császárné. Madamoiselle Poulet-nek írta egyik levelében, 1810 január 22-én: "Napóleon válása óta továbbra is annak reményében nyitom ki a Gazette de Francfort-ot, hogy új menyasszonyának bejelentését találom. Be kell vallanom, hogy ez a késés sok okot adott az aggodalomra. […] Sorsomat az isteni Gondviselés kezébe adom. […] Ha a szerencsétlenség úgy kívánja, Készen állok arra, hogy saját boldogságomat feláldozzam az állam érdekében, és meg vagyok győződve arról, hogy az igazi boldogság csakis kötelességek teljesítéséből származik, méghozzá a kívánságaim ellenére."

Apjának azt írta, hogy „Gyermeki tisztelettel várom a döntésedet.”

Apja nem is merte közölni vele döntését, hanem Metternichre, az akkori párizsi osztrák követre bízta a döntése közlését. Mária Lujza tudomásul vette a döntést, hiszen tudta, hogy édesapja szereti, de Napóleon zsarolásának nem tud ellentmondani.

A házasságkötés megszervezése azonnal megindult, s az üggyel megbízott Berthier herceg több alkalommal is megjárta a Bécs-Párizs utat. Március 9-én aláírták a házassági szerződést, s 1810. március 11-én 17:30-kor megtörtént a hivatalos házasságkötés, a vőlegény távollétében, akit Károly főherceg képviselt. A házassági szerződésben rögzítették Mária Lujza hozományát, amely 400 000 franknak felelt meg.

Ezután az újdonsült feleség, kíséretével Párizsba indult, ahol 1810. április 1-én volt a polgári esküvő, majd április 2-án következett az egyházi ceremónia. A császár nagyon türelmetlen volt, s eléjük lovagolt, s a hivatalos egyházi esküvő előtt asszonnyá tette, az ifjú feleségét.

marriage-of-napoleon-marie-louise-rouget-detail.jpeg

Persze a másik oldalon sem ment minden egyszerűen.

Napóleon 1796. március 9-én vette feleségül Josephine Beauharnais-t, s bár szerette, a házasságot fel akarta bontani Josephine gyermektelensége miatt.

A francia császár 1809 októberében határozta el magát a válásra, de több, mint egy hónapot várt, míg 1809. november 30-án közölni merte feleségével. "Most is szeretlek, a politikában azonban nincs szív, csak fej."

Josephine, hiába kérte döntése megváltoztatását, a párizsi egyházmegye bírósága 1810. január 10-én érvénytelennek mondta ki a házasságot, mert a ceremónián nem voltak tanúk.

Josephine és háziállatai így átköltözött a Malmaisonba, s 14 év után (hivatalosan) kivonult Napóleon életéből.

A francia császár leckéket vett a protokollból és megtanult keringőzni is, mert nem akart kellemetlen perceket sem a maga, sem a jövendőbelije számára.

Igazság szerint előbb Anna Pavlova nagyhercegnő kezét kérte meg, de I. Sándor orosz cár nem akarta húga kezét neki adni - talán ezért vonult Oroszország ellen?

A házasságkötés után Mária Lujza négy évig császárné lehetett, s Napóleon elégedetten konstatálta, hogy 1811. március 20-án megszületett Róma királya, akinek Madame de Montesquiou lett a nevelőnője.

20130118-szerelem-szex-maria-lujza-szerelmei6.jpg

Az, hogy fontosnak tartotta Mária Lujzát, a szülés közben is kiderült, hiszen a vajúdás nagyon elhúzódott, s a császár parancsot adott, hogy ha dönteni kell, akkor az anya életét mentsék meg - a szokásokkal ellentétben.

Furcsa kettőség volt - Josephine-t szerette, de nem tisztelte, Mária Lujzát viszont nem szerette, de tisztelte és sokáig meg sem csalta, szemben Josephine-nel.

A fiatal császárné számára a palota összes általa használt szobáját felújították, hogy semmi ne emlékeztesse Josephine-re, de a házassági szerződés tulajdonképpen egy aranykalitkába zárta.

Dicséretére legyen mondva, reprezentatív szerepét, minden alkalommal kellő méltósággal és szorgalommal látta el. A császár annyira elégedett volt engedelmességével, hogy amikor az orosz hadjáratra indult, őt nevezte meg régensként, bár korlátozott hatalommal.

A hazatérése után, amikor az ellenséges hadak már megközelítették Párizst, Napóleon 1814. január 25-én ismét elment és soha többé nem látta viszont feleségét és kisfiát. Március 28-án már Párizs alatt álltak az ellenséges hadak, s Mária Lujza maradni akart, de a császár parancsára mégis elhagyta a várost, s Blois-ba ment. Követni akarta a férjét Elba szigetére, aki azonban hazaküldte Bécsbe, az apjához.

Napóleon végleges bukása után kapcsolatba keveredett Albert von Neipperg osztrák gróffal, akinek több gyermeket is szült, majd a férje halála után össze is házasodtak. A második férje halála után újra férjhez ment, majd 1847-ben mellhártya-gyulladásban elhunyt.

20130118-szerelem-szex-maria-lujza-szerelmei5.jpg

 

 DJP